Enige tijd geleden ontvingen wij de vraag van de actiegroep Klimaat en Milieubeleid, bij monde van mevrouw Josje Kroezen-Fuchs, of wij – de Protestantse Gemeente Hillegom – de kerkklokken willen luiden ten behoeve van bovengenoemd “alarm”.

De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan, hieronder het artikel dat in de Weekendkrant was geplaatst:

‘Klimaatalarm’ in Hillegom
Om in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen aandacht te vragen voor klimaatverandering organiseert Milieudefensie op zondag 14 maart een ‘klimaatalarm’. In heel Nederland staan er acties op het programma.

Ook in Hillegom wordt meegedaan. In het Van Nispenpark is van 14.00 tot 15.00 uur een bijeenkomst, die volgens de initiatiefnemers coronaproof zal worden georganiseerd. Er wordt onder andere 15 minuten stilte in acht genomen ‘om te luisteren naar de stem van de Aarde’.
Afgesloten wordt met het luiden van de kerkklokken van de Maartenskerk.