Voor de dienst: Lied 482 en Hemelhoog Lied 159: 1 en 2. Hatikwa Christmas again

Welkom en mededelingen

Kaarsenlied

Aanvangspsalm : Psalm 98: 1 en 2

Stilte, groet, bemoediging, toenadering

Vervolg aanvangspsalm: Psalm 92: 3 en 4

Inleidende woorden

Kerstlied Lied 505 In de nacht gekomen

Kindermoment

Gebed

Lezingen(OT en NT) en zang

Na OT- lezing: Micha 5: 1-5 Hatikwa Want een kind is ons geboren

Na NT-lezing 1 Lukas 2: 1-7 : Hatikwa: Candlelight Carol

Na NT-lezing 2: Lukas 2: 8-15 Samenzang 477: 1 en 2

Preek

Lied na de preek: Lied 473 er is een roos ontloken

Bidden danken stil gebed onze Vader

Collecte

Hatikwa: Sing we now of Christmas

Slotlied: Lied 481 Hoor de engelen zingen d’eer

zegen