Gespreksbijeenkomsten voor de hele gemeente
over de betekenis en beleving van de Maaltijd van de Heer.

Met elkaar van gedachten wisselen over de betekenis en de beleving van het avondmaal. Van elkaar horen wat we voelen en beleven bij het avondmaal. Wat ons daarin aanspreekt en wat niet. En zo tot verdieping komen als het gaat om de betekenis en beleving van het avondmaal. Dat ging heel goed bij de eerste gespreksbijeenkomst over dit belangrijke aspect van ons gemeente-zijn.

Aanstaande dinsdag 21 februari is de tweede keer. U kunt weer zowel ’s middags als ’s avonds komen. ’s Middags van 15.00 tot 16.30 uur, ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de Vonk. De middag- en avondbijeenkomsten zijn weer identiek, ze hebben hetzelfde programma. Zo kunnen mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn ’s avonds komen. En wie ’s avonds liever niet over straat gaat kan ’s middags komen.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om van gedachten te wisselen over dit belangrijke deel van ons gemeente-zijn.. Maar natuurlijk is ook alleen luisteren naar de ander goed. Wees welkom!

We zien u en jullie graag aanstaande dinsdag in De Vonk!