De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Het thema van de kalender is dit jaar ‘Uit liefde voor jou – ontvangen en delen’. We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.

Je kunt de kalender hier gratis bestellen: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/