Meer dan 1200 Pinkstertongen gebakken en verkocht!

Meer dan 1200 Pinkstertongen gebakken en verkocht!

U heeft kunnen lezen in het kerkblad dat de Diaconie een actie begon voor de verkoop van Pinkstertongen. Oftewel mooie koekjes voor bij de Pinkesteren. Voor het project Noah’s Ark wat iedereen in onze gemeente een warm hart toedraagt. En dat was zichtbaar, er is...
sfeerbeelden in de Stille week

sfeerbeelden in de Stille week

                                                                           
Schikkingen en recepten voor Pasen:

Schikkingen en recepten voor Pasen:

Juist nu we wat meer aan huis gekluisterd zijn kunnen we meer tijd vrijmaken voor het creatief en spiritueel bezig zijn met Pasen en voor Pasen. We hebben voor u twee mogelijkheden gecreëerd: -Paasschikking. Dit jaar met materialen waar vrij makkelijk aan te komen is....

Verkoop nalatenschap van Jan van Vuren

Om iedereen uit onze gemeente in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de nalatenschap aan de kerk van Jan van Vuren, vindt u hierbij de artikelen, de foto’s en de biedprijzen. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans om iets van zijn/ haar gading te...

‘Klimaatalarm’ in Hillegom

Enige tijd geleden ontvingen wij de vraag van de actiegroep Klimaat en Milieubeleid, bij monde van mevrouw Josje Kroezen-Fuchs, of wij – de Protestantse Gemeente Hillegom – de kerkklokken willen luiden ten behoeve van bovengenoemd “alarm”. De kerkenraad is hiermee...