Zondag 26 mei 2024

Voorbereiding   Orgelspel   Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen   We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie).   Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk   (de gemeente gaat staan)  ...
Fonteindienst

Fonteindienst

Op zondag 2 juni organiseren Open Hof Hillegom en Protestantse gemeente Hillegom een dienst in samenwerking met basisschool de Fontein. Speciaal voor de kinderen is er een goochelaar die een preek zal houden aan de hand van een bijzondere goochelact. Dat belooft een...

Zondag 19 mei 2024

Protestantse Gemeente te Hillegom Orde van dienst in de Maartenskerk op zondag 19 mei 2023. Eerste Pinksterdag. Voorbereiding Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor...

Zondag 12 mei 2024

Orde van dienst zondag 12 mei 2024 Mededelingen door ouderling van dienst Aansteken van de kaarsen, zingen lied 290 Zingen: lied 27: 1 en 5 Groet,bemoediging, drempelgebed (Evert-Jan Zingen: lied 27: 7 Inleiding op de dienst (Elske) Zingen: lied 663: 1 en 2 Gebed om...

Zondag 28 april 2024

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom 28 april 2024 10.00 uur Voorganger: ds. M.C. van Pelt,  Classispredikant Zuid-Holland Noord.  Zingen uit Nieuwe Liedboek.    Voorbereiding  Orgelspel  Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst;...