Zondag 3 december 2023

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We werken bij alle...
Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023

Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023

Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023 Dit jaar zal voor de 63ste keer de Kerstsamenzang worden gehouden in de Maartenskerk en wel op woensdag 20 december a.s. om 19.30 uur. Het motto is: “Zingt allen tezamen”. Naast het zingen van aloude en bekende...